KöP OXYCODONE 30MG I SVERIGE

Köp Oxycodone 30mg i Sverige

Köp Oxycodone 30mg i Sverige

Blog Article

Köp Oxikodon 30mg i SverigeKöp Oxycodone on the net
Köp Oxycodone 30mg i Sverige
Köp Oxycodone 30mg utan recept
Köfor every Oxycodone on-line i Sverige
Hur person köper Oxycodone 30mg on the web
Oxycodone 30mg until salu i Sverige
Oxykodon until saluOxikodon, summaformel C18H21NO4, är ett så kallat morfinderivat; det är ett halvsyntetiskt smärtstillande preparat som härleds ur tebain (dimetylmorfin). Det används vid långvarig svår smärta, till exempel vid cancer.

Preparatet har en kraftigt smärtstillande effekt.Läkemedel som innehåller detta ämne är OxyContin, som tillverkas av Purdue Pharma och som i Sverige säljs av Mundipharma,[1]OxyNorm[2] samt Targiniq, som även innehåller naloxon för att häva den förstoppning, som uppstår i tarmarna vid behandling med opiater, detta genom att naloxon inte frisläpps innan website det kommer ner i tarmen. OxyContin är ett långtidsverkande läkemedel, en så kallad depåtablett, där click here smärtstillande effekt nås efter cirka 30-60 minuter. Maximal effekt nås efter cirka three timmar och effekten uppges hålla i sig upp till twelve timmar. Med OxyNorm nås smärtstillande effekt snabbare, ofta inom 15–twenty minuter, med comprehensive effekt cirka en timme efter intaget. Varaktigheten är upp until six timmar.Preparat innehållande oxikodon kan bland annat orsaka dåsighet, illamående och kräkningar. Sådana besvär brukar minska efter några dagars användning. Vissa kan fileå klåda, fileörstoppning och miktionsproblem (svårt att urinera/miktera). Förminskade pupiller och svårighet att andas är andra kända biverkningar.[three]Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckningen N I i 1961 års allmänna narkotikakonvention, samt i fileörteckning II i Sverige.[4] Prepraratet är kraftigt beroendeframkallande. I United states pågår en tusental rättsprocesser där anhöriga till patienter som dött website av överdoser och ansvariga fileör sjukvården i olika delstatater stämt tillverkarna på grund av att så många dött av överdoser eller blivit beroende av medlet. [five]Köp Oxikodon 30mg i Sverige

Report this page